Asiakasrekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Inarin Luonnonporo Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 

1. Rekisterinpitäjä

Inarin Luonnonporo Oy
Korppivaarantie 1, 99800 Ivalo
Puh. 045 312 6180

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nina Hindström 
Korppivaarantie 1, 99800 Ivalo
Puh. +358 45 312 6180
Sähköposti: culinari@culinari.fi

 

3. Rekisterin nimi

Asiakastietojärjestelmärekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin tarkoitus)

Henkilö- ja asiakastietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito
sekä mainonta, markkinointi että suoramarkkinointi
 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista, laskutustiedot, y-tunnus, Alv tunnus, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin tai palveluihin liittyvät tiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, uutiskirjeen tilaajaksi liittyessä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja päivitetään manuaalisella päivityksellä.

Evästeiden avulla kerätään kävijätilastoja ja analytiikkatietoja, joita hyödynnetään sivuston kehittämiseen. Evästeitä voidaan kerätä vain, jos käyttäjä on antanut tähän suostumuksen sallimalla evästeiden tallennuksen Internet-selaimensa asetuksissa. Verkkosivuston analysointiin käytetään Google Analytics -palvelua. Lisätietoja Google Analyticsin tietosuojakäytännöistä löytyy osoitteesta https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa tai tarvittaessa asiakkaan pyynnöstä tai viranomaisille.
Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain tiettyyn tarkoitukseen kuten esim. logistisesti tarpeelliset tiedot (yrityksen nimi, yhteyshenkilö, osoite, puhelinnumero ja tilatut tuotteet) kuljetusyhtiölle, joko kuormakirjaan tai kuljetusyhtiön sähköiseen tilausjärjestelmään.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tietoja säilytetään uutiskirjeohjelmisto MailChimpin palvelimella USA:ssa. MailChimpillä on käytössä ns. Privacy Shield Framework, jonka myötä tietojen suojaus on varmistettu myös EU:ssa hyväksytyllä tavalla. Lisätietoa MailChimpin tietosuojakäytännöistä löytyy osoitteesta https://mailchimp.com/legal/privacy/.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käytössä ja käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti ja pääsy tietoihin on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisterinpitäjä huolehtii että tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

 ​​​​